تغییرات در ویزاهای مهارتی/تغییرات مهم در سیستم امتیاز بندی/تعریف مناطق حاشیه‌ای

صدای استرالیا – دکتر سیروس احمدی از دفتر مهاجرتی ویزایاب در این قسمت از مجموعه پادکست‌های مهاجرتی ما که با هدف … ادامه خواندن تغییرات در ویزاهای مهارتی/تغییرات مهم در سیستم امتیاز بندی/تعریف مناطق حاشیه‌ای